Tällaisia ovat IBD-sairaudet

IBD tarkoittaa tulehduksellisia suolistosairauksia, ja lyhenne tulee englannin kielen sanoista Inflammatory Bowel Diseases. Pitkäaikaisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluvat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus eli koliitti, colitis ulcerosa.

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n keräämien tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2023 alussa IBD-diagnoosin saaneita yhteensä 58 000. Yli 2 500 suomalaista saa vuosittain diagnoosin. IBD-sairaudet ovat viime vuosina yleistyneet voimakkaasti etenkin länsimaissa.

Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella, mutta yleisimmin se paikantuu paksusuoleen tai ohutsuolen loppuosaan. Haavainen paksusuolentulehdus sijaitsee tavallisesti sekä paksusuolen että peräsuolen alueella. Tyypillisimpiä oireita ovat sekä Crohnin taudissa että koliitissa ovat ripuli, veriuloste ja vatsakivut, usein myös voimakas laihtuminen.

IBD-sairauksia hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa leikkauksella. Sairaus usein myös aaltoilee, ja sen seurauksena vaikeammat ja helpommat ajanjaksot vuorottelevat. Oireet saattavat hetkellisesti vähentyä tai jopa poistua, kunnes sairaus jälleen aktivoituu.

IBD voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta tyypillinen sairastumisikä on 15–35 vuotta. Perintötekijöillä on vaikutusta alttiuteen sairastua. Sairauden puhkeamisen syitä ei tarkasti tunneta vieläkään, mutta ne voivat liittyä esimerkiksi antibioottien käyttöön tai ruokavalioon.

IBD Cycling pyrkii levittämään sanomaa tulehduksellisista suolistosairauksista ja saattamaan ihmisiä vertaistuen piiriin. Moni IBD Cyclingin jäsen on IBD-sairastava, mutta suurimmalla osalla jäsenistä ei ole itsellään sairautta.

Moni IBD-sairastava kokee pyöräilyn hyväksi tavaksi liikkua, koska suoritusten intensiteettiä on helppo vaihdella omien tuntemusten ja voinnin mukaan. Kansainvälisten kyselytutkimusten mukaan valtaosa IBD-sairastavista on ylipäänsä kokenut aktiivisen liikunnan helpottavan oireita.

Lisää tietoa IBD-sairauksista löydät IBD ja muut suolistosairaudet ry:n sivustolta.

Sairastavat